خوش سفرها | کانال

کانال خوش_سفرها👇
@khoshsafarha
.
پخش لوازم #کوهنوردی و #کمپینگ
آدرس کانال جهت خرید 👇
@campkade
.
⛔ آوردن مشروبات الکلی و مواد مخدر و هر آنچه که مخالف قوانین جمهوری اسلامیست ممنوع میباشد.
.
🇮🇷اجرای برنامه تابع قوانین جمهوری اسلامی🇮🇷
لینک سفر # 👇👇

Нет комментариев
Пожалуйста, авторизуйтесь, для того, чтобы комментировать.