سفارت ج.ا. ایران - سئول

این کانال جهت آگاهی از اطلاعیه ها، برنامه ها، مراسم و خبرهای سفارت جمهوری اسلامی ایران در سئول می باشد.
ارتباط با مدیرکانال: ⬇️
@DoostHaghighi
نشانی سفارت:
korean: 서울시 용산구 장문로 45
English: 45, Jangmun-ro, Yongsan-gu,
Seoul
(TEL)+82 2 793 7751- 3

Нет комментариев
Пожалуйста, авторизуйтесь, для того, чтобы комментировать.