کانال مهاجرتی (دارکوب)

مجموعه گروه های مهاجرتی دارکوب🔰
تمام اطلاعات لازم برای مهاجرت 🌐
ارائه اخبار بورسیه و اپلای دانشگاه های معتبر جهان 📚
قوانین مهاجرت و حقوق پناهنده🖇
8 گروه برای 8 کشور مهاجر پذیر جهت بحث و تبادل نظر👥
دسترسی به گروه و کانال 👇
@Darkob_group_bot

Нет комментариев
Пожалуйста, авторизуйтесь, для того, чтобы комментировать.