متین بورس - رضوی

سهم های اعلام شده این کانال نظر شخصی من هست مسؤولیت خرید و فروش با خود شماست من فقط سهم های مستعد رشد رو اینجا معرفی می کنم تصمیم گیرنده نهایی خود شما هستید در این کانال چیزی به اسم سیگنال خرید نداریم. (رضوی)

Нет комментариев
Пожалуйста, авторизуйтесь, для того, чтобы комментировать.