کانال رسمی تله جت

🚀 #تله‌جت، تلگرام با سرعت جت 🚀
✅ با تله جت مانند روزهایی که فیلترینگ نبود بی‌دردسر به تلگرام وصل شوید👌
✔️ حالت روح و چت مخفی
✔️ پرسرعت‌ترین تلگرام ضدفیلتر
✔️ ظاهر متفاوت و بسیار زیبا
✔️ رادار(یافتن گروه‌ها و افراد نزدیک)

Нет комментариев
Пожалуйста, авторизуйтесь, для того, чтобы комментировать.