تکافند-Techafand

🔴 این کانال برای مبارزه با هر نوع محدودیت و فیلترینگ در ایجاد ارتباطات آزاد مردم ایران با جهان بیرون از خود ساخته شده.
🔴سوالات، تجربیات و پیشنهادات خود را برای ما ارسال کنید:
@alitech94
وبسایت:
bit.ly/techafand
اینستاگرام:
bit.ly/instagram-techafand

Нет комментариев
Пожалуйста, авторизуйтесь, для того, чтобы комментировать.