صرفا جهت اطلاع برنامه‌نویسان

کانالی برای:
🔸اوقات فراغت برنامه‌نویسان
🔹اطلاعات و اخبار برنامه‌نویسی
🔸تم های هفتگی
اینستاگرام کانال:
goo.gl/ZPV8Pw
مشاهده نحوه همکاری :
goo.gl/KbCXVb
تایید شده در پایگاه ساماندهی:
goo.gl/t2IVGT
ارتباط با مدیران کانال: @Programmer_info

Нет комментариев
Пожалуйста, авторизуйтесь, для того, чтобы комментировать.