مکتب شریف

ثبت نام:
@maktab_sharif_admin
مکتب به عنوان اولين مدرسه ي برنامه نويسي در ايران، متشکل از نخبگان است که ماموریت آن سرازیر کردن جریانی از نیروهای توانمند و متعهد برنامه‌نویس به سوی صنعت نرم افزار ایران است.
maktabsharif.i

Нет комментариев
Пожалуйста, авторизуйтесь, для того, чтобы комментировать.