زتاتک | ZETATECH

کانال آموزش کامپیوتر و گوشی زتاتک
تمام پستا توسط ادمینا گذاشته میشود و ما(مدیران اصلی) فقط تبلیغات در کانال انجام میدهیم و در صورت نیاز پست خلاف قوانین ج.ا.ا پاک می شود.
💎 فروشگاه ما: @ZetaTechShop
‎©DMCA: @ChannelSupport
پشتیبانی : @ChannelSupport

Нет комментариев
Пожалуйста, авторизуйтесь, для того, чтобы комментировать.