آزمایشگاه پردیس مشهد

پردیس:خیابان احمدآباد،روبروی بیمارستان قائم
پردیس حافظ:وکیل آباد،نبش بلوار حافظ
آبشار: بین معلم ۸ و ۱۰،برج آبشار
دکتر بنایی: نبش هاشمیه ۲۶
تلفن: 3770 051

Pardis Clinical & Genetic Laboratory
www.pardislab.com

Нет комментариев
Пожалуйста, авторизуйтесь, для того, чтобы комментировать.