قائم‌اسپورت‌(هواداران نساجی مازندران)

http://t.me/itdmcbot?start=ghaem_sport1
اخبارتیم نساجی مازندران ولیگ برترایران وکانال اختصاصی نساجی کبیر
ارسال #عکس_وتبلیغات
@Shehram1359. دوربین خبرساز
@Doorbin_khabarsaz
@irebas
@kariimm222 تبادل
ارتباط مستقیم با #مدیریت:
@shahi46

Нет комментариев
Пожалуйста, авторизуйтесь, для того, чтобы комментировать.