کانال رسمی رئال مادرید

به معتبرترین مرجع خبری باشگاه رئال مادرید خوش آمدید
اخبار این کانال به هیچ عنوان کپی از کانال های دیگر نبوده و تماما معتبر می باشد🥰.
****هیچ تبلیغی در کانال قرار نمی گیرد لذت ببرید****
برای انتقادات و ارسال سوژه 👇👇👇
@non_believer

Нет комментариев
Пожалуйста, авторизуйтесь, для того, чтобы комментировать.