هیأت الزهراء(س) دانشگاه شریف

کانال تلگرام هیأت الزهراء(س) دانشگاه شریف
روابط عمومی:
@Azzahraa_Admin
آرشیو مراسمات:
@AzzahraaMedia
مکتوبات:
@AzzahraaMaktubat
سایت:
Azzahraa.ir
اینستاگرام:
instagram.com/AzzahraaSharif1
سروش:
sapp.ir/AzzahraaSharif
بله:
ble.im/AzzahraaSharif

Нет комментариев
Пожалуйста, авторизуйтесь, для того, чтобы комментировать.