یارالی جانیم 💔

🎧 آشنایی با خوانندگان تورک 🎧
🔊شاد_غمگین_رپ_ریمیکس_دیکلمه🔊
✏شعر کوتاه تورکی غمگین در زیر عکسها✏
لطفا بیصدا🔕ڪنیدولے لفت ندید

.آیدی کانال👇👇
💔 @yarali_canim 💔🚬.
.
ارتباط ادمین.👇
@yarali70💔

Нет комментариев
Пожалуйста, авторизуйтесь, для того, чтобы комментировать.