『 کوف بور 』

از کوف بور کز کرده لا به لای تاریکیِ روحم به خورشید آرزو.
@ads_koof تبلیغات.
کپی فقط با ذکر اسم نویسنده متن یا اسم کانال (کوف بور) مجاز است.

Нет комментариев
Пожалуйста, авторизуйтесь, для того, чтобы комментировать.