حرفهایـــــᑋᣔ̬ᣴᶠᣔʸᵉنگـفــᣕᣔᵍᐤᶠᐪــتــه

♡• ⎛ᴡʟᴄ⎞ •♡
🌓🐾👻
#text"...💎✨
#Music"...🎧
#porw"...❄️

لفـت نـده بزن بیصـ🔇ـدا گلــ🌹ـم🙃
@Heshnaab🌸✨
انتقاد یا پیشنهادی دارین بگین..."(تب، فونت، بیو، 👇🏻)
@Harfnagofte16_bot

Нет комментариев
Пожалуйста, авторизуйтесь, для того, чтобы комментировать.