کانال شهر آلنی


📌کانال خبری،اجتماعی،سرگرمی شهر آلنی و حومه
📩ارسال انتقادات، پیشنهادات، عکس ها و مطالب مربوط با موضوع کانال
@AD_ALNI1
صفحه اینستاگرام👇
instagram.com/alni.1

Нет комментариев
Пожалуйста, авторизуйтесь, для того, чтобы комментировать.