لطفاً گوسفند نباشید !

[ نام کانال برگرفته از کتاب "لطفا گوسفند نباشید" ]
هممون‌ یه گوسفند درون خودمون‌ داریم !
بهتره بیدارش‌ نکنیم :)
🔆 سفارش تبلیغات
@Ads_Gosfand

Нет комментариев
Пожалуйста, авторизуйтесь, для того, чтобы комментировать.