وبینارهای تخصصی مشاوره بهشتی

●سلسله وبینارهای تخصصی گروه مشاوره دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی بهشتی●
.
📌دبیر علمی:
|دکتر حسین پورشهریار|
.
📌تیم اجرایی:
|نازنین خانکشلو|
|محجوبه میرناصری|
|بنفشه خلیلی|
.
@SBUev
.
ارتباط با ما:
@banafsheh_khalili
@nazaninkhankeshlo

Нет комментариев
Пожалуйста, авторизуйтесь, для того, чтобы комментировать.