📻رادیو شمرونیاش🔞

به کانال رسمی رادیو شمرون ...اولین و بهترین رادیوی کمدی ایرانی ٬ ضد خرافات و دروغ آخوند خوش آمدید
https://facebook.com/artinshemroon
https://t.me/joinchat/AAAAAD14JIEuphus8MTEpA
آدرس پستی
PO BOX 31344 Bayview Ave PO
Richmond Hill, ON
L4C 0V7
Canada

Нет комментариев
Пожалуйста, авторизуйтесь, для того, чтобы комментировать.