دانش سیاست

این کانال جهت آشنایی با مفاهیم سیاسی،اصطلاحات و واژگان سیاسی،تحلیل های روز،اخبار و هر آنچه که در حوزه سیاست می باشد .
محمد سجاد شیرودی
دانشجوی دکتری جامعه شناسی سیاسی دانشگاه تهران
ایمیل:
[email protected]
ارتباط با ادمین :
@S_h_shirody_2018

Нет комментариев
Пожалуйста, авторизуйтесь, для того, чтобы комментировать.