☭🌟مارکسیسم سنتر🌟☭

☭مارکسیسم سنتر انجمن پژوهشی علمی و تاریخی است که در راستای شناسایی تاریخ سوسیالیسم و بررسی علمی مارکسیسم فعالیت میکند☭
لینک گروه:
https://t.me/joinchat/Jv6jzle8JZw5Y0YhCboDNg
وبسایت
www.marxismcenter.org

Нет комментариев
Пожалуйста, авторизуйтесь, для того, чтобы комментировать.