حامیان دکتر محمدباقر قالیباف

✔جهاد ادامه دارد...
#نواصولگرایی با جوانان مومن و انقلابی
صفحه اینستاگرام👇
🆔 www.instagram.com/mardeamal2
وبلاگ👇
🆔️ havadarejavan.mihanblog.com
سایت شخصی دکتر قالیباف👇
🆔 www.ghalibaf.i

Нет комментариев
Пожалуйста, авторизуйтесь, для того, чтобы комментировать.