کانال رسمی دکتر علی قربانی

معاون امور دهیاری های سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور
و نماینده مردم فهیم شهرستانهای بجنورد، مانه و سملقان، گرمه، جاجرم و رازوجرگلان در دوره دهم مجلس شورای اسلامی
https://t.me/dr_ali_ghorbani
آدرس صفحه اینستاگرام :
Instagram.com/dr_ali_ghorbani

Нет комментариев
Пожалуйста, авторизуйтесь, для того, чтобы комментировать.