بسیج دانشجویی شریف

🔘 درگاه رسمی بسیج دانشجویی دانشگاه شریف
🔊 دانشجو موذن جامعه است.
🔹پخش زنده اینستاگرام:
Instagram.com/sut_live
🔹صفحه رسمی توییتر:
Twitter.com/basij_sharif
🔹پیام‌رسان بله:
Ble.im/basij_sharif
ارتباط:
@basijsharif_admin
@sharif_khaharan

Нет комментариев
Пожалуйста, авторизуйтесь, для того, чтобы комментировать.