آمدنیوز «صــدای آزادی»

آژانس خبری آمدنیوز
اینستاگرام:
Instagram.com/Sedaiazadi
سایت خبری:
www.amad.news
ارسال مطالب و اخبار:
@sedaiazadiAD
شما میگید اغتشاشات،ما میگیم اعتراضات
این رسانه توسط تیم اصلی آمدنیوز و بدون هیچگونه منابع مالی اداره میشود

Нет комментариев
Пожалуйста, авторизуйтесь, для того, чтобы комментировать.