رادیو شهیاد آریامهر

این کانال متعلق به رسانه "رادیو شهیاد" است؛ رادیو شهیاد یک رادیوی اینترنتی سیاسی؛ اجتماعی و فرهنگی مستقل و مردمی است.
گوش کردن به رادیو در سایت
👇
https://shahyadradio.com/

Нет комментариев
Пожалуйста, авторизуйтесь, для того, чтобы комментировать.