مرکز وکلا،کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه

🔻کانال خبری روابط عمومی مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه؛
⚖️تنها #نهادملی ارائه کننده "کلیه" خدمات حقوقی در "کشور"
⁦🔘 instagram.com/markazvokala
⁦✔️⁩https://ble.ir/markazvokala
🌐 http://www.judiciarybar.ir

Нет комментариев
Пожалуйста, авторизуйтесь, для того, чтобы комментировать.