🔴کانال سازمان مجاهدین خلق ایران
🔻ارتباط با ما:
@ReporterPMOI

🔻آشنایی با مجاهدین:
https://t.me/joinchat/AAAAAFeLf5oN4JNxK10FFg
🔻وبسایت مجاهد:
mojahedin.org
هدف ما سرنگونی آخوندهای حاکم و جایگزین کردن حکومتی مردم‌گرا و دموکراتیک است ...

Нет комментариев
Пожалуйста, авторизуйтесь, для того, чтобы комментировать.