بنیاد وَرَهرام

بنیاد وَرَهرام
پیش به سوی یکپارچگی آریاشهری
با دانش و خِرَد
برداشت از نوشته ها با نام بردن از کانال آزاد است.
بنیاد ورهرام هیچ‌ کنشی در اینستاگرام و توییتر ندارد.
آرمان ما آموزش و بالا بردن آگاهی ایرانیان برای داشتن آینده ای بهتر است.

Нет комментариев
Пожалуйста, авторизуйтесь, для того, чтобы комментировать.