انجمن اسلامی دانشجویان ترقی‌خواه پلی‌تکنیک

انجمن اسلامی دانشجویان ترقی‌خواه پلی‌تکنیک
#انجمن_پلی_تکنیک

ارتباط با روابط عمومی:
@Anjomanpolytechniccc
Instagram: http://instagram.com/Anjoman_Polytechnic

Нет комментариев
Пожалуйста, авторизуйтесь, для того, чтобы комментировать.