🇺🇸 امریکانا 🇺🇸

این کانال خبری/تحلیلی توسط جمعی از دانشجویان و علاقه مندان به آمریکا مدیریت می شود.
⚡️ایالات متحده آمریکا را با کانال امریکانا بشناسید⚡️
توییتر ما:
https://twitter.com/Americana_ir

Нет комментариев
Пожалуйста, авторизуйтесь, для того, чтобы комментировать.