Tena ጤና

ይህ ቻናል የተከፈተው በሀገራችን በስፋት የሚገኙ የጤና ዕክሎችን ምንነት፣መንስኤ፣መከላከያ መንገዶች እንዲሁም የህክምና አማራጮች ለመዳሰስና እና ግንዛቤ ለማስጨበጥ ነው።በተጨማሪም ለህክምና ተማሪዎች አጋዥ የሚሆኑ ቪዲዮዎች የሚቀርብበት ይሆናል።
እዚህ ቻናል ላይ የሚለቀቁ ቪዲዮዎች በሃኪሞች እየተዘጋጁ የሚቀርቡ ሲሆን፤ሳይንቲፊክ ይዘቱን እንዳይስት በጥንቃቄ የታረሙ ናቸው።

Нет комментариев
Пожалуйста, авторизуйтесь, для того, чтобы комментировать.