Eyob Mekonnen Folder

❤️እዮብ መኮንን የኢትዮ-ሬጌ ንጉስ❤️
#የእዮባ
፦ሙሉ -እንደ ቃል አልበም 💿
-እሮጣለው አልበም 💿
፦ ነጠላ ዜማዎች 🎧
፦ የዘፈኖቹ ግጥሞች ✍
፦ ያልታዩ ፎቶዎች 📷
፦ ኮንሰርቶች 📹
፦ ፕሮፋይል ፒክቸር 😍
፦ ከቨሮች 🎼
፦ የስልክ መጥሪያዎች 🎶
የሚለቀቅበት #የእዮባውያን ቻናል።
| @eyob2m
♥"...ህይወት ነው ይቅርታ ከሰጠነው ቦታ..."♥

Нет комментариев
Пожалуйста, авторизуйтесь, для того, чтобы комментировать.