آموزش صفر تا صد بورس

این کانال جهت آموزش بورس ایجاد شده است. کسانی که بدون آگاهی در بورس سرمایه گذاری کرده و دچار ضرر شدند را به سرمایه گذاری دوباره اما با آگاهی دعوت می کنیم.
لینک کانال اصلی مون👈 @viprahimi
ارتباط با ادمین👈 @ppajohesh1

Нет комментариев
Пожалуйста, авторизуйтесь, для того, чтобы комментировать.