آموزشهای بازاریابی

مباحث تخصصی مدیریت بازرگانی
و بازاریابی
با یادآوری ایرادات و بیان پیشنهادات و انتقادات ما را در ارتقای هر چه بیشتر مطالب کانال یاری فرمایید.
ارتباط با ادمین و تبلیغات:
@bazarbartar_95t
آدرس ما در پیام رسان ایتا
https://eitaa.com/Marketing_training

Нет комментариев
Пожалуйста, авторизуйтесь, для того, чтобы комментировать.