همیاران سرخ داراب

زندگی جریان می یابد...
با هر قطره ای که
شما با لبخند اهدا می کنید ،
زندگی بخشیدن زیباست..
ويژه حامیان اشتراك زندگي و اهداکنندگان انتقال خون داراب
لینک عضویت ؛
https://t.me/joinchat/AAAAAERN4xHybrOLAJoK4g

Нет комментариев
Пожалуйста, авторизуйтесь, для того, чтобы комментировать.