مخ کنکور 🎓

«مشاوره به سبک مهندس مجید خسروی»
برنامه ریزی دقیق روزانه✓
آزمون های شبانه و هفتگی✓
بررسی و پیگیری گزارشات✓
جلسات و همایش های انگیزشی✓
09394224563
09024226663

ارتباط با ادمین👇
@k_abd1803

Нет комментариев
Пожалуйста, авторизуйтесь, для того, чтобы комментировать.