مردم چی سرچ میکنن؟!

🧿

"نمونه ای از سرچ های #جالب و #سکسی ما ایرانیا در گوگل"
شما گوگل چی سرچ می‌کونی‌ ؟ @Rabert_zoghi
نکته : جز #تلگرام در هیچ اپلیکشن دیگه ای #فعالیت‌نداریم و #نخواهیم‌داشت !
باقی چنلا با این اسم #اسکی هستند !

تبلیغات: @Rabert_zoghi

Нет комментариев
Пожалуйста, авторизуйтесь, для того, чтобы комментировать.