مرتضی ایمانی راد | Morteza Imanirad

این کانال یافته های مهم اقتصاد جهانی که به اقتصاد ایران مرتبط باشد را منعکس می کند. برای تماس با مدیر کانال می‌توانید با آدرس ایمیل [email protected] در تماس باشید.
آدرس وبسایت : https://imanirad.org

Нет комментариев
Пожалуйста, авторизуйтесь, для того, чтобы комментировать.