"بورس فوری"📈

آخرین واکنش‌ها به اخبار بازار سرمایه ایران و جهان را در کانال "بورس فوری" بخوانید.
📈 بورس ایران
📊بازارهای جهانی
🌐اخبار تحلیلی بازار
⚠️در بورس فوری تکراری نمی بینید
@boursefouri1 ارتباط با ادمین و ارسال سوژه
www.baeghtesad.com

Нет комментариев
Пожалуйста, авторизуйтесь, для того, чтобы комментировать.