بورس پول (یوسفی)

پیش بینی بدون خطا ، وجود ندارد
مسئولیت خرید و فروش با خود دوستان است.
(به هیچ عنوان گروه vip و سبد گردانی‌ نداریم)
اعضا موظف هستند آموزش ببینند بعد معامله کنند.

Нет комментариев
Пожалуйста, авторизуйтесь, для того, чтобы комментировать.