🇮🇷 حسین زمانی 🇮🇷بورس🇮🇷

این کانال صرفا جهت بررسی اخبار بازار سرمایه است و
هیچگونه مسولیتی برای خرید یا فروش ندارد
قادر به پاسخگويي سوالات سهام در پی وی نخواهیم بود.

Нет комментариев
Пожалуйста, авторизуйтесь, для того, чтобы комментировать.