کتاب هزار طلسم و دعا و دعانویسی

طلسم و دعا- طلسم یهودی محبت و عاشق کردن.چگونه هر کسی را عاشق خود کنیم
توجه :تنها آی دی ارتباط با مدیریت
ما دعانویس نیستیم، فقط جهت پشتیبانی فایلها ی خریداری شده پیام بدین، سوالات علوم غریبه پاسخ داده نمیشود
🔚🔚🔚 @habib_atashpanjeh13

Нет комментариев
Пожалуйста, авторизуйтесь, для того, чтобы комментировать.