مشاورکنکور_محمدداورپناهی

http://instagram.com/drdavarpanahi
👈 مشاور وبرنامه ریز رتبه های برتر
👈 طراح آزمون های قلم چی
👈 کانال دوم @arabi_davarpanahi
👈 مشاور و برنامه ریز رتبه های ۱ و ۵ کشوری ازمون قلم چی
👈 دارای ایده های ناب برای پیشرفت تراز
🆔👈 @Mdavarpanahi

Нет комментариев
Пожалуйста, авторизуйтесь, для того, чтобы комментировать.