کمی مثل آیت الله بهجت ره

کپی به شرط#دعا و #صلوات برای بخشش گناهانم وعاقبت بخیریم #حلال میباشد
برای هر پست از کانال ساعت ها وقت گذاشتم ضمن التماس دعا ازخواهشمندم از کانال #خارج نشوید
تبلیغات 👇
@behjat11
ارتباط بامدیریت👇
@Hamzeh4
حاجت رواها👇
@behjat110
تبادل👇
@Bbbbb74

Нет комментариев
Пожалуйста, авторизуйтесь, для того, чтобы комментировать.