دکتر امیرحسین خُنجی

🌼بنام او که شادی آفریده است
📚کتابها،نوشتارها و سروده‌های استاد گرانقدر، زنده‌یاد دکتر امیرحسین خنجی
این‌کانال به هیچ گروه و دسته و حزب و مرام و مسلکِ سیاسی وابسته‌نیست و گرایش خاص دینی یا مذهبی ندارد و هدفش صرفاً نشر آگاهی است.
www.irantarikh.com

Нет комментариев
Пожалуйста, авторизуйтесь, для того, чтобы комментировать.