غذای روح

این کانال برای بهره مندی ازغذای روح تشکیل شده و در آن تنها از تعلیمات حضرت آیةالله سید حسن ابطحی رحمة الله علیه استفاده شده است.
نشر مطالب صرفا با ذكر نام (حضرت آیةالله سید حسن ابطحی "رحمة الله عليه") مجاز ميباشد.
آیدی مدیر:
@ghazayeroohemofid1

Нет комментариев
Пожалуйста, авторизуйтесь, для того, чтобы комментировать.