📚 کتابخوانی 📚

دسترسی آسان به کتاب‌ها : ⬇
🔴 #لیست_کتاب
🔻رویهٔ کانال برای معرفی کتاب‌ها 📚 به این صورت است :
1 - معرفی‌نامه کتاب گذاشته می‌شود.📄
2 - سپس پی‌دی‌افش ارائه می‌شود. 📘
3 - ♨ نکات مهمش ♨ هم در ادامه ارائه می‌شود تا شناخت بهتری نسبت به کتاب داشته باشید.

Нет комментариев
Пожалуйста, авторизуйтесь, для того, чтобы комментировать.