بهزاد رحیمی (شعر و ترانه)

📝 شاعر و ترانه‌سرا
🎓 کارشناس ارشد شیمی
📚 کتاب ها:
سلول های خاکستری
"اتاقِ بی‌‌خواب" / انتشارات فصل پنجم
:گفتگو با بهزاد رحیمی
@behzad_ir

Нет комментариев
Пожалуйста, авторизуйтесь, для того, чтобы комментировать.